Âm Nhạc

Từ Đó – Phan Mạnh Quỳnh

Hãy Yêu Nhau Đi – Trịnh Công Sơn

 Một Mình – Thanh Tùng